Agents

Mike Zhang

Mike Zhang

Realtor®
778.628.6878
Nicola Pelzel

Nicola Pelzel

Realtor®
604.725.6800
Rebecca Chen

Rebecca Chen

Realtor®
604.726.9559
Roy Shilin Sun

Roy Shilin Sun

Realtor®
604.728.1886
Sasha Kalianov

Sasha Kalianov

Realtor®
604.892.4873
Simon Lau

Simon Lau

Realtor®
778.960.9667
Sonia Wang

Sonia Wang PREC*

Realtor®
604.657.6485
Tim Tham

Tim Tham

Realtor®
604­.726­.1861
Tommy Cao

Tommy Cao

Realtor®
778.636.5932
Tony Lau

Tony Lau

Realtor®
778.­688.­5234
Valerie Dudchenko

Valerie Dudchenko

Realtor®
778.892.4462
Yin Yin Ching

Yin Yin Ching

Realtor®
604.652.3688